Phoenix085

Phoenix085-Strategies==>MTF - Average True Range + MovAvg

FIRSTLY, Here are a few who have influenced my pinescripting immensely recently:
@JustUncleL
@BigBitsIO
@TheArtofTrading
@QuantNomad
@SquigglesNiggles and many many many more.

Overview:
> This indicator is a simple crossover of Moving Averages.
> In addition I am using ATR rising as an indication for Trending Price.
> The entry is made once the smaller moving average crosses the bigger moving average, and also the Closes above the Smaller moving average.
> but the only twist here is,
- the ATR source is One timeframe Higher(In this case same as the session).whereas the source for the Moving averages is one Timeframe Lower.
>i.e., if the Session is 1D, the Indicator checks if the ATR is rising in the DAILY TIMEFRAME ,
*_* the trade entry is made once the MOVING AVERAGE crossover happens on ONE TIME FRAME lower, as per example, ATR --> 1D = MA -->4H.
> Moving Average ->
- Thick -> Bigger MA,
- Thin and Transparent -> Smaller MA,
> Also, the Color of the Thicker MOVING AVERAGE Changes as Below:
- When LongCondition is satisfied --> Color=Lime
- When ShortCondition is satisfied --> Color=Red
- When neither condition is satisfied --> Color=Gray

NOTE:
1) There is a limitation in using the Securities function for FREE USERS --> Only 500 bars are allowed. So to use the indicators with more data, you need an upgraded TV account.
2) Strategy still needs Fine tuning, but for now, use the Thicker moving average color LIME FOR LONG ENTRIES and RED FOR SHORT ENTRIES.


This is Free for Use and share
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?