KivancOzbilgic

AWESOME OSCILLATOR V2 by KIVANCfr3762

AWESOME OSCILLATOR V2 by KIVANC @fr3762

CONVERTING THE OSCILLATOR to a curved line and added a 7 period SMA as a signal line,
crosses are BUY or SELL signals like in MACD

Buy: when AO line crosses above signal line
Sell: when Signal line crosses above AO line

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?