Daveatt

BEST Candle Meter/Sequential Strategy

Hello ladies and gentlemen

📒 INDICATOR OF THE DAY 📒

The TD sequential fans are going to love that one.
TD Sequential has two parts – TD Setup and TD Countdown. The first phase of TD Sequential starts with a TD Setup and is completed with a 9 count.
When the 9 count is completed, it is at that point, a price pause, price pullback, or reversal is likely.

The Candle Meter strategy counts the sequence of candles in one direction.
Gives also the number of consecutive candles in one direction.

The direction is based on open and close.

Script screenshot

In the script screenshot just above, I'm using a bar meter of 7.
The 7 count estimates whenever 7 consecutive candles are vaidated

💎Filters💎

I included some cool backtest filters:

- date range filtering
- flexible take profit in USD value (plotted in blue)
- flexible stop loss in USD value (plotted in red)
- closing on opposite signal (if we count N consecutive bar down, this will close a LONG if opened)

The take profit and stop loss should work with Forex pairs also

All the BEST
Dave

💰 Discord: https://discord.gg/8Q4MBus

⏩ Signals/Pricing: https://best-trading-indicator.com/pages/pricing

🐦 Twitter: https://twitter.com/bti_trading

👉 Get a $30 discount on TradingView: https://bit.ly/2UM5OA0

📺 Youtube: https://bit.ly/3bKvnZu
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?