HPotter

Psychological line

HPotter Wizard Uppdaterad   
Psychological line (PSY), as an indicator, is the ratio of the number of
rising periods over the total number of periods. It reflects the buying
power in relation to the selling power.

If PSY is above 50%, it indicates that buyers are in control. Likewise,
if it is below 50%, it indicates the sellers are in control. If the PSY
moves along the 50% area, it indicates balance between the buyers and
sellers and therefore there is no direction movement for the market.
Versionsinformation:
Move to v5

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?