dman103

High/Low meter

Using the new 'pinescript' array support to build an High/Low tunnel meter.

Using the Array to save only X HIGHEST HIGHS and Y LOWEST LOWS.
By the X and Y i build a tunnel - X is the top line (highs) and Y bottom line (lows)

Green - Up Trending
Red - Down Trending
Yellow - Reversal / drawback might occur.

Appreciation of my work: https://paypal.me/dman103
Premium Pivot Points Algo Indicator: https://www.tradingview.com/script/LFBaHNuA-Pivot-Points-Algo/
LIVE Pivot Points Algo signals on Youtube https://www.youtube.com/channel/UCFyqab-i0xb2jf-c18ufH0A
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?