Daveatt

Supertrend MTF Heatmap V2

Daveatt Premium Uppdaterad   
Hello traders and aspiring Pinescripters

You might remember this script Supertrend-Heatmap-Multi-timeframes/ ?
A follower, asked me in a comment to do a version where YOU guys can select the timeframes
Well... what follower asks, follower (sometimes) gets. I'm not Santa Claus but this is Christmas with a few months in advance (#oh #oh #oh)
Release Notes: - Fixed a small issue
Release Notes: - Fixed the repainting issue. Does NOT repaint anymore
Release Notes: - Added the lookahead=on parameter to the security calls
- Accounted for the "Same as Symbol" case
- Added some comments for more clarity

💰 Discord: https://discord.gg/8Q4MBus

⏩ Signals/Pricing: https://best-trading-indicator.com/pages/pricing

🐦 Twitter: https://twitter.com/bti_trading

👉 Get a $30 discount on TradingView: https://bit.ly/2UM5OA0

📺 Youtube: https://bit.ly/3bKvnZu
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?