Sofien-Kaabar

Fibonacci Step Indicator

The Fibonacci Step Indicator assumes irregularity in calculating a moving average. It is measured as the mean of the previous lows and highs situated at Fibonacci past periods. For example, the mean of the lows from 2, 3, 5, 8, etc. periods ago form the Fibonacci step indicator.

The indicator uses the formula for the first twelve Fibonacci numbers on highs and lows so that it creates a moving support/resistance zone. Afterwards, the zone is stabilized by taking the highest highs of the upper indicator and the lowest lows of the lower indicator part.

The indicator is used as a trend following way. It can be compared to the Ichimoku Kinko Hyo cloud (without the future projection). The zone form a support and resistance area. During ranging periods, the market will fluctuate within the area which is a bad time to follow the trend (if any).

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?