DojiEmoji

Indicator: SMA/EMA (Multi timeframes)

This moving average indicator will plot the SMA or EMA sourced from a different timeframe on the current chart.

Applications:
Say you are viewing an hourly chart but you also want to know the ema20 sourced from a higher timeframe (i.e daily) of the same security. The problem with using most built-in indicators is that the MA values are usually calculated from the current chart, so to do that, you will have to toggle between 1h/1D. This script will eliminate this hassle by plotting out the desired alternative timeframe on the same chart.

Dynamic settings
By default the alternative timeframe is 1D, but this can be customized further:
- 1 week chart -> plots out 1 month MA
- 1 day chart -> plots out 1 week MA
- 1 hour chart -> plots out 1 day MA
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?