zephurr

Range Force Impulse

zephurr Uppdaterad   
The "Range Force Impulse" indicator combines 4 useful indicators into one, freeing up chart real-estate and giving the trader insight into trend health, bull/bear commitment, range and volatility all at a glance.

The indicator consists of the following:

 • Direction - True Range and Average True Range columns shown above and below 0 depending on direction of the period's price
  -- TR (gray) shows the current period's trading volatility
  -- ATR (Impulse colors, see below) shows an EMA of TR over a specified length
  -- Can be used to determine stops and targets (Example: Stop loss at prev close - ATR, Target at 2x ATR)
 • Index - Alexander Elder's EMA of (change(close) * volume), shows crosses above 0 (green) and below 0 (red), and intermediate signals
  -- Shows bull vs. bear interest/commitment/dominance
  -- Elder recommends EMA length of 2 for daily chart buy/sell signals, and 13 for weekly chart bull/bear dominance & trend direction signals
  -- Intermediate signals are shown above 0 when falling (salmon), or below 0 when rising (pale yellow)
 • System - Range columns are colored using Alexander Elder's censorship system (green: do not short, red: do not long, blue: is up to you)
  -- Shows overall trend health (Macd histogram and EMA up/down changes)
Versionsinformation:
Bullets in description should have been:

* Range Direction
* Force Index
* Impulse System
Versionsinformation:
.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?