ChartArt

Action Section, Volatility Choppiness Indicator (by ChartArt)

Here is a solution to find entry points to trade. This indicator highlights price sections with low choppiness , where both the ADX ( Average Directional Index ) indicator shows strong movement (up or down!) in the price and a customized Money Flow indicator (which uses only the change of the volume not the change of the price, hence a Volume Flow indicator), also shows volatility is present. Using higher filter values than the default setting of "30" reduces the noise, but also shows less 'action sections'. Vice versa using values lower than "30" increases the amount and duration of action sections which are shown.

The "action section" indicator does not show the direction if the price is going up or down. It shows if there is enough action worthy the time to trade (lower odds of a neutral sideways trend). Therefore in addition a Heikin-Ashi based price change indicator can optionally be plotted, which shows the actual direction of the price.

Action Section, High Volume Volatility & Low Price Choppiness Indicator
This indicator works only on charts which have volume data.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?