HayeTrading

Exchange Price Comparison

Compare the BTC price at your preferred exchange against 7 other exchanges. Avoid trades at poor market value, target trades at good market value.

Average price across 8 exchanges is the 0 line, with your selected exchange displayed green if it's below the average price, red if it's above the average price. Values are displayed as distance from the average, positive or negative.

Useful for evaluating your exchange price vs average market price, to avoid poor market value trades, target good value trades, shop around exchanges for best value, potential to be adapted for arbitrage opportunities.

8 Exchanges used:

Bitfinex
Bitmex
Poloniex
Binance
Coinbase
Bitstamp
Bittrex
Kraken


Requested by Mister_Pocketlint on discord. Inspired by anise.

This is not financial advice, you are responsible for your own trading decisions.

*** LIKE and FOLLOW if you enjoy the content! ***

Please leave any questions or comments below and I will respond!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?