This script shows the Relative Strength index and the Rate of change on the same screen

🤖🤖🤖🤖🤖🤖🤖🤖🤖🤖
Automate TradingView Alerts
tradingview.to/anywhere
🥰😍😍🥰😍😍🥰😍😍🥰
Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?