tpate0562

Multi-Oscillator Buy/Sell Alerts

This is an indicator that shows buy and sell signals using multiple oscillators like RSI , Williams %R , Stochastics, and Chande. The green tabs say to buy, and the red tabs say to sell. Hope you like it! The parameters can be tweaked but they're not meant to be tweaked.
Release Notes: Update adds Sell signals from Ultimate Oscillator
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?