everget

Litecoin/USD Total Volumes

everget Wizard Uppdaterad   
Hello traders!

This tool shows you Litecoin/USD total trade volumes from the all (well, almost) cryptocurrency exchanges on different timeframes.

Alerts included.

Supported timeframes
 • "1"
 • "3"
 • "5"
 • "10"
 • "15"
 • "30"
 • "45"
 • "60" - 1 hour
 • "120" - 2 hours
 • "180" - 3 hours
 • "240" - 4 hours
 • "300" - 5 hours
 • "360" - 6 hours
 • "420" - 7 hours
 • "480" - 8 hours
 • "540" - 9 hours
 • "600" - 10 hours
 • "660" - 11 hours
 • "720" - 12 hours
 • "780" - 13 hours
 • "840" - 14 hours
 • "900" - 15 hours
 • "960" - 16 hours
 • "1020" - 17 hours
 • "1080" - 18 hours
 • "1140" - 19 hours
 • "1200" - 20 hours
 • "1260" - 21 hours
 • "1320" - 22 hours
 • "1380" - 23 hours
 • "D"
 • "2D"
 • "3D"
 • "W"
 • "M"

How to get access
 • Buy for only 25$ to get lifetime access to this indicator

Like and follow for more cool indicators!

Happy Trading!
Versionsinformation:
 • Now it uses the current chart resolution
 • Removed 2D and 3D resolutions

Freelance -> Telegram: @alex_everget

A list of Free indicators:
bit.ly/2S7EPuN

A list of Paid indicators:
bit.ly/33MA81f

Earn $30:
www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=everget
Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta everget för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.