Chartistician

ADX Thrust Reversal & Trend  • Created by Love Sharma, CMT, CFTe
  • the idea is simple. there needs to be thrust in prices before adx goes above any barrier or level say 25/10 or even 10/ The Di plus or Di minus should be above ADX. This indicates the change in direction or change in underlying price and obviously followed by ADX indicator which is dependent on user which level it exceed.
  • The ADX - Shows Trend Strength
  • The =/- Di show Thrust or reversal in prices.
  • it helps in entering the directional change in prices early rather than waiting for ADX

Lovelesh Sharma
CMT, CFTe
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?