DonovanWall

Dual Ulcer Index [DW]

DonovanWall Wizard Uppdaterad   
This study is an experimental variation of Peter Martin's Ulcer Index that calculates the risk measures in the long and short direction for comparison.
The index is a measure of volatility that can be used to locate low risk trading opportunities.
Versionsinformation:
Simple update:
Added an adjustable tolerance zone which can be used to further discern low risk opportunities.
Versionsinformation:
Updates:

Cleaned up the code. Condensed the operations into a singular function.

Shortened the default sampling period.

Added an auto threshold option, which automatically determines the tolerance threshold based on statistical average distance between long and short UIs.

Enhanced the color scheme. The fill color now reflects which direction is dominant, whether the direction is reinforcing or pulling back, and whether the downside risk for the direction is within the threshold boundary or not.

Bar colorization has been added to the script. The color scheme is the same as the fill color.

Removed the background color because it is now unnecessary.

For my full list of premium tools, check the blog:
wallanalytics.com/

Reach out on Telegram:
t.me/DonovanWall
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?