tartigradia

RSI Momentum Acceleration by Tartigradia

Plots the momentum acceleration oscillators from price and RSI , rescaled and with areas above/below highlighted.

Usage: in a nutshell, when the background is yellow, it's bearish ( RSI decelerates faster than price), whereas when the background is green, it's bullish ( RSI accelerates faster than price). It appears to detect early some reversals that are otherwise difficult to detect.

Note: it supports using any other indicator's output as the second source input, instead of RSI . PineScript does not allow for more than one source to receive input from other indicators, all the others must only use price as an input.

This indicator uses the core routine to calculate Momentum Acceleration Oscillators by DGT:


This indicator is based on the idea of stinkbug: "RSI is a good momentum indicator showing how excited ppl are on a move, this is why divergences on it work so well. I would like to see the change accelerating or slowing on a move up or down.."
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?