cheatcountry

Ehlers Fisher Transform Indicator [CC]

cheatcountry Premium Uppdaterad   
The Fisher Transform Indicator was created by John Ehlers and the beauty of this indicator is that it provides sharp and clear turning points that are also very early. Buy when the indicator line is green and sell when it is red.

This was a special request so let me know if you would like me to publish other scripts or if you want something custom done!
Release Notes: fixed issue with default resolution

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?