theheirophant

Nth-Occurrence Custom barssince() Function by Cryptorhythms [CR]

Nth-Occurrence Custom barssince() Function by Cryptorhythms

Description
The vanilla barssince() function in pine only finds the number of bars since the most recent occurrence of the condition. This version allows you to specify an Nth occurrence back to check the bars since! Its also a nice little one liner.

I really hope you enjoy it and if you're looking for more, this is our 79th script on TV, so there is plenty to choose from!

Let me know in the comments if you create anything useful from this or think of anyway to improve it!

Twitter - www.twitter.com/cryptorhythms
Cryptorhythms Group Chat - t.me/cryptorhythms
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?