bstashio

Moving Averages With Cross Alerts

A simple way to add up to 5 moving averages with optional crossover/crossunder alerts.


Available options for Moving Average Type are:
 • SMA
 • EMA (default)
 • HMA
 • RMA
 • WMA
 • VWMA
 • VWAP
 • ALMA


By default, 5 moving averages are enabled and set to the following:
 • MA1 set to 5
 • MA2 set to 13
 • MA3 set to 50
 • MA4 set to 200
 • MA5 set to 800


Each moving average has the following options:
 • Enable/Disable
 • Source (default is close)
 • Length
 • Color
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?