ZenAndTheArtOfTrading

Trend Strength Indicator

This indicator uses Heiken Ashi candle data to plot trend strength signals to your chart.

Bright Green: Heiken Ashi candle data is still putting in higher lows and higher highs, and the price closed above the previous low.
Dark Green: Heiken Ashi candle closed green, but had a lower low or lower high (trend weakening).
Bright Red: Heiken Ashi candle data is still putting in lower lows and lower highs, and the price closed below the previous high.
Dark Red: Heiken Ashi candle closed red, but had a higher low or higher high (trend weakening).

Optional: I included a setting for allowing high RSI values to overrule Heiken Ashi values (disabled by default).

This kind of indicator is best used for managing open positions rather than entering trades. It works on all timeframes and instruments.

Feel free to contact me if you have any questions :)

Regards,
- Matt

PS. Here's a snapshot of it against a Heiken Ashi chart for reference:

Release Notes: Added -1 offset value to trend strength bars so that they align properly with candles.
Release Notes: - Turned RSI override on by default to improve trend strength signal accuracy.
Release Notes: Added ability to reference higher timeframe
Release Notes: Removed HTF functionality as repainting issues were creating problems.

Indicator no longer repaints, and only uses the current timeframe data for signals.
Release Notes: -
- Converted to Pine Script version 4
- Several minor code improvements & optimizations
- Added candle offset (0 = use current bar data, 1 = use previous bar data)
Release Notes: Updated to Pine Script v5

My Resources Hub: https://theartoftrading.com
FREE YouTube Lessons: http://rebrand.ly/zyt
FREE Pine Script Basics Course: http://rebrand.ly/zpsbc
Pine Script MASTERY Course: http://rebrand.ly/zpsmc
My Indicators & Strategies: http://rebrand.ly/zmisc
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?