biswasdebasish9475

MultiTimeFrame Stochastic


Multi Time Frame Stochastic
Fast, medium, slow and Too slow stochastic of current time frame and higher time frame for creating view for buying or selling

How to use
1. For Divergence - price making higher high but stochastic making lower high or vice versa
2. choosing strategy - whether buy the dips or sell on rise
3. deciding whether downtrend or uptrend is over or not - higher time frame stochastic comes from over brought to oversold

High Probablity Buy trade
Higher time frame stoch oversold and divergence seen in chart and stoch and lower low forming stopped in chart and stoch
High Probablity sell trade
Higher time frame stoch overbought and divergence seen in chart and stoch and higher high stopped in chart and stoch

caution : it only go to 0 to 100 so some time it is overbought for long time the fall or vice versa, use it with other confirmation like price action or candlestick pattern

if you like the work
paytm donation id ----- 7001473382@paytm
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?