shiner_trading

Hi-Lo Channel Strategy

Haven't seen a strategy quite like it. Buy when Heikin Ashi candle closes above a moving average that is sourced on highs - Sell when Heikin Ashi candle closes above a moving average that is sourced on lows. Moving average length should be between 5 and 20 ideally.

NOTE: the Heikin Ashi close values are calculated when the box is checkmarked. You do not need to view the chart with Heikin Ashi candles enabled on the chart. The buy and sell points of the strategy do not change whether or not you are viewing Heikin Ashi candles on the chart as long as the Heikin Ashi setting is enabled.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?