Skywalking2874

Portfolio Performance - Effects of Rebalancing

Function:
- Can be used to evaluate the performance of a portfolio containing 2 assets over a set time interval
- Shows the % return of the portfolio over the time interval defined by the user
- Includes a threshold rebalancing algorithm to show the effects that rebalancing has on the portfolio over the long term
- Created to evaluate of the performance of portfolios containing different weightings of stocks and bonds over time assuming that the user would rebalance the portfolio when asset weights crossed a threshold

Instructions:
- To be used with dividends adjustments turned on
- Add this script to a symbol. e.g. AMEX:SPY
- Click the chart to define the entry time and the exit time. i.e. the time interval
- Define the initial investment of the portfolio. Default setting is $100,000
- Define the second asset to be included in the portfolio. e.g. BATS:AGG
- The strategy comes pre-populated with a portfolio that has a weight of 80% asset 1 and 20% asset 2. i.e. 80% AMEX:SPY and 20% BATS:AGG if the symbols mentioned above were chosen
- The 7 lines show the weighted % return of each portfolio over the time period defined by the user
- Each line (except the blue) is the return based on a different rebalancing threshold. The default settings are 1%, 2.5%, 5%, 10%, 15%, 20%, 30%
- The blue line is the % return of a portfolio that was made up of 100% asset 1 over the time interval. i.e. 100% AMEX:SPY
- Asset weights and rebalancing thresholds are adjustable via the settings
- Each plot can be turned on and turned off via a tick box in the settings
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?