dhananjay.d.joshi

HL MovingAvg2Line Cross Dhananjay


Sharing the simple trend following trading strategy, traders can add their own rules in this, to minimise the losses and maximise the profits. Like below.

1. Go long only if price is above 189 days EMA/SAM
2. Exit position when high or low of previous candle is breached in the opposite direction of the trend.
3. Go long only if price is in up trend on higher time frame charts and go short when price is down trend of higher time frame charts.

Stop loss, target and other things can also be decided by the trader.

Idea is to capture the short term trend to trade in FnO or 2/3 days position in underlying instrument.

Traders can optimise the length of the Moving average so that your traded is set for maximum profit giving settings for this strategy. Different instruments responds to different moving averages because of different volatility.

Idea is to go long when price closes above 9 days EMA of Highs and exit and go short whenever price closes below 9 days EMA of lows, exit short when first condition meets after short trade.

I ma not that good with scripts, have many such ideas, interested script writers can get in touch with me so that we can create trading systems which have grater success rate.

Versionsinformation:
In the earlier script the input option was not given in the updates version Input option is added.

Now traders can change the EMA setting to maximize the profit. Different instrument respond to different EMAs.
Versionsinformation:
Have changed the quantity to 0 , you can change it from properties. Change MA length to maximize profits.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?