KivancOzbilgic

MavilimW MTF

Multiple Time Frame version of MavilimWThis Indicator plots smoothed weighted moving average combinations of various Fibonacci numbers


a great support and resistance for long term trading and confirmation


1- You can change the sensitivity of the indicator by changing the first two parameters
2- In the settings you can also add the original version by checking the "Show previous version" button
3- The indicator calculates Fibonacci series automatically when you change the two parameters

HINT: first parameter must be equal or less then second
some examples: 1,1 or 1,2 or 2,3 or even 5,5 and so on...
by increasing the parameters the indicator becomes less sensitive for buy and sell signals but will have high potential of becoming support or resistance line
by decreasing the parameters you can have more sensitive buy an sell signals which changes the color of the indicator.MAVİLİMW İNDİKATÖRÜ TÜRKÇE ANLATIM VİDEO LİNK:


MavilimW indikatörün MTF (çoklu Zaman Aralıklı) versiyonu


YENİLİKLER:

1-HASSASİYETİ ARTIRILIP AZALTILABİLİR
2-TRADİNGVİEWDA ESKİ VERSİYON DA EKLENEBİLİR KUTUCUK İŞARETLENEREK
3-BELİRLEYECEĞİNİZ 2 PARAMETREYE GÖRE DEVAM EDEN FIBONACCI SERİSİNİ KENDİSİ OTOMATİK OLUŞTURUR.Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?