iammaximov

Volume Buy/Sell (by iammaximov)

iammaximov Uppdaterad   
Buy/Sell Volume
Buy/Sell volume based on total bar amplitude (high/low price) and close/open (for calculate vbuy > vsell or vbuy < vsell)
Versionsinformation:
// Update
Versionsinformation:
// Update
- Add 24H volume (Volume coins or Volume coins * Price)

- Add %Bar/24H volume amplitude for detect annomaly volume per bar
Versionsinformation:
// Update and fix

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?