Lenny_Kiruthu

Opens, Closes, Highs and Lows.

Hello Traders, the script below is designed to display the monthly, weekly, previous days' and current days' open, close, high and low.

I designed it to assist in top down analysis by knowing the monthly and weekly opens and closes it makes it a lot easier to make trading decisions on the lower timeframes.

As the user you can choose which price values you'd like displayed on the chart by selecting them in the user inputs.

Enjoy!!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?