AlgoAlpha

Momentum Bias Index [AlgoAlpha]

Description:

The Momentum Bias Index by AlgoAlpha is designed to provide traders with a powerful tool for assessing market momentum bias. The indicator calculates the positive and negative bias of momentum to gauge which one is greater to determine the trend.

Key Features:

Comprehensive Momentum Analysis: The script aims to detect momentum-trend bias, typically when in an uptrend, the momentum oscillator will oscillate around the zero line but will have stronger positive values than negative values, similarly for a downtrend the momentum will have stronger negative values. This script aims to quantify this phenomenon.

Overlay Mode: Traders can choose to overlay the indicator on the price chart for a clear visual representation of market momentum.

Take-profit Signals: The indicator includes signals to lock in profits, they appear as labels in overlay mode and as crosses when overlay mode is off.

Impulse Boundary: The script includes an impulse boundary, the impulse boundary is a threshold to visualize significant spikes in momentum.

Standard Deviation Multiplier: Users can adjust the standard deviation multiplier to increase the noise tolerance of the impulse boundary.

Bias Length Control: Traders can customize the length for evaluating bias, enabling them to fine-tune the indicator according to their trading preferences. A higher length will give a longer-term bias in trend.

🚨Get premium: algoalpha.io

🛜Get FREE signals: discord.gg/xCmqTVRexz

❓Do you have feedback or indicator ideas? Join our server to tell us about it: discord.gg/xCmqTVRexz
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?