MVPMC

CMYK MOVEMENT / FORCE

◊ Introduction
Price Movement / Force
A script that uses Volume and price movement to indicate Bullish / Bearish momentum, like a hindsight MACD .

◊ Origin
This is a part of Project XIAM.
◊ Theoretical Approach
Philosophy γ :: consequential

◊ Usage
Early Indication of Bullish / Bearish momentum, before price reversal.

CLEANSIGNAL can be used as input source, for more reliable results.
Currently BTC◊USD ETH◊USD XRP◊USD Are available in my scripts.

Otherwise the ticker's volume is used as input.

My own indicators will be updated soon, to include source selection in their settings.

◊ Features
BULL / BEAR Phase to open orders. ( HINT : combine with RSI ? )
EXIT sweep : to find appropriate exit moments, to close opened orders.
Sweep is muffled if Phase continues.
Sweep Finalize send final EXIT signal.

◊ Community
Wanna share your findings ? or need help resolving a problem ?

CMYK :: https://discord.gg/AnkZuA
AUTOVIEW :: https://discordapp.com/invite/BFz8VPn
TRADINGVIEW UNOFFICIAL :: https://discord.gg/fZFcJBy

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?