repo32

Moving Average Colored EMA/SMA

This script will give you the ability to put an EMA and/or SMA on the chart that changes color based upon the direction. Default at startup is EMA visible and SMA hidden. When the MA is moving up, it is green. When the MA is moving down, it is red. You can change the color to whatever you like.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//Created by Robert Nance on 072315
study(title="Moving Average Colored EMA/SMA", shorttitle="Colored EMA /SMA", overlay=true)
emaplot = input (true, title="Show EMA on chart")
len = input(8, minval=1, title="ema Length")
src = close
out = ema(src, len)
up = out > out[1]
down = out < out[1]
mycolor = up ? green : down ? red : blue
plot(out and emaplot ? out :na, title="EMA", color=mycolor, linewidth=3)


smaplot = input (false, title="Show SMA on chart")
len2 = input(8, minval=1, title="sma Length")
src2 = close
out2 = sma(src2, len2)
up2 = out2 > out2[1]
down2 = out2 < out2[1]
mycolor2 = up2 ? green : down2 ? red : blue
plot(out2 and smaplot ? out2 :na , title="SMA", color=mycolor2, linewidth=1)