dongyun

MAMA (Ehlers) MESA Adaptive Moving Average

MAMA ( Ehlers ) MESA Adaptive Moving Average:
What it is and how it works
MESA Phasor is the most advanced futures trading program on the market!
MESA Phasor derives its name from the sinewave generator you probably recall from your high school trigonometry class. As you can see in the diagram, the rotating phasor generates a sine wave in the time domain, visualized as a shadow from the arrow tip of the phasor on the vertical axis. A cycle is completed on each full rotation of the phasor. The angle of the phasor increases at a constant rate, and is reset to zero when 360 degrees of rotation have been achieved. The idea of the trading system is to buy low at the valley of the sine wave , when phasor passes the lower angle, and to sell short at the crest of the sine wave , when the phasor passes the upper angle. Now the trade entries and exits are defined in terms of angles, which are in the frequency domain. Therefore, trading decisions are removed from waveform vagaries in the time domain. This means that the trading decisions are robust across various futures contracts and across all kinds of market conditions.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?