informanerd

Momentum Adjusted EMA Trend

informanerd Uppdaterad   
The script draws a moving average which responds to trend changes extraordinary fast!
It's calculated using Momentum, Acceleration and Probability (Psychological Effect) by interfering the Golden Ratio!
I got the idea thanks to Tradingview user DGT (dgtrd) and his/her excellent descriptions.
The indicator is simplified for users and the default settings work great, so use it as you like specially as a trend indicator.
Versionsinformation:
- A tweak to the trend detection
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?