Crypto_Haddock

haddocks EMA Script

5 exponential moving averages (EMA) in one indicator

EMA 21 black
EMA 55 blue
EMA 99 green
EMA 200 purple
EMA 300 red

EMA's are a powerfull tool to detect trends on all timeframes.

You can copy this script and modify it, if you want to use a differen selection of EMA's or colours.


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?