QooCCL

Standardized Chaikin Oscillator

QooCCL Uppdaterad   
This strategy is mainly designed based on Chaikin Oscillator.
The problems with the Chaikin Oscillator is that it's value varies greatly depending on the symbol.
Even for the same symbol, it will vary greatly depending on the volume changed.
To solve the problem, this strategy keeps the values of the indicators consistent in a standardized way, so that entry and exit signals can be generated.
Since this strategy refers to the trading volume, it is more suitable for exchanges with large trading volume.
The default parameters are recommended to use BTCUSDT on Binance in 1hour timeframe, but you also can try the suitable parameters on your own symbol and timeframe.
Enjoy it!
Versionsinformation:
Plus the option buy only and not short.
The option is useful for analyzing stocks.
Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?