everget

Adaptive Laguerre Filter

everget Wizard Uppdaterad   
Adaptive Laguerre Filter indicator script.

The Adaptive Laguerre Filter was originally developed and described by John Ehlers in his paper `Time Warp – Without Space Travel`.

Thanks to @apozdnyakov for the sorting solution.
Release Notes:
Correct sorting
Release Notes:
Refactored
Release Notes:
Refactored
Release Notes:
  • Add coloring
Release Notes:
  • Added an alert on color change
  • Refactored

Freelance -> Telegram: @alex_everget

A list of Free indicators:
bit.ly/2S7EPuN

A list of Paid indicators:
bit.ly/33MA81f

Earn $30:
www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=everget
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?