samsmilesam

Laguerre Filter

This is the Laguerre Filter by John F. Ehlers . He published this filter design in the article Time Wrap - Without Space Travel.

This study open gamma and weight of each filter for to customize the filter design.
For example, setting gamma to 0.2, 0.7, 0.8,0.8 and weight 1,2,2,1, the curve is a very nice simulation to ALMZ(50),
setting gamma to 0.3, 0.3, 0.8, 0.9 and weight of 1,3,3,1 will produce a curve close to EMA (20),
basically, the Laguerre filter can simulate various type of moving averages.

The beauty of this Filter is it use only one data point and 3 filters output to reproduce various moving average, it is
an innovative approach to develop smoothing lines, and to avoid whipsaws on the price.

Each filter can be plotted for evaluation too.
Data of the first filter allows to input any bar, eg. 0 for current bar, 1 for one previous, for the purpose to evaluate forecasting idea.
Follows Ehlers' paper, this study allows to plot the weighted average line with all filter off.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?