esturilio

Deadband cross detection for BTC (XBT)

Description: meant to be used with BTCUSD (or XBTUSD.P ) on 3 mins to 1h candles charts.
Idea is to provide a tool to detect break-out's from a dead band around an EMA, and to detect back-in's to the dead band.
Detection is fundamentally based on how much %, at least, a certain candle body has ruptured the dead band (adjustable).
Long and short flags are placed on the chart, as well as the deadband. Can be used to generate alers.
With minimal modifications, can be convert to a Strategy script.

Following are ideas to play around if you want. Room for improvements:
- convert constants into inputs, and diversify thresholds assimetrically
- play around with wether or not using pyramiding (here pyramiding is blocked)
- look at several bars in a sequence, not only current

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?