03.freeman

Study for Squeeze Momentum Indicator [LazyBear]

This study is based on LazyBear Squeeze Momentum Indicator and my strategy developed using it.
I added some custom feature and filters.
Main improvements are:
1- study is updated to version 4 of pine script;
2- I added alerts for entry rules and exit rules.
3- Alert syntax can be customized for webhooks: I added one example only for long entry.

You can customize a lot of features to get a profitable strategy.

Here is a link to original study.

Please use comment section for any feedback.


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?