spiritualhealer117

Big Money Flow & Drift Oscillator [Spiritualhealer117]

An easy way to track what big money and market makers are doing in the markets. The Big Money Flow & Drift Oscillator is best suited as a trend indicator, estimating what way the market will drift on low volume and what way it will move on large volume.

This oscillator is composed of two lines, the Big Money Flow and Drift Oscillator. The Big Money Flow line gives the average percentage return of the asset when the volume is greater than the EMA of volume, showing that big money is making moves in the market. The Drift Oscillator gives the average percentage return of the asset when the volume is less than the EMA of volume, where pricing is done by small money and market makers.

By default, between the two lines, there is a color fill, determined based on the following logic:
BMF > drift and BMF > 0: Yellow
drift > BMF and drift > 0: Beige
BMF > drift and BMF < 0: Orange
drift > BMF and drift < 0: Red

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?