odalhousani

EMA 21,13,8 - scalping

3 EMAs will help identify and predict uptrends and downtrends

-If EMAs are all above the candles it a sign to sell & if the EMAs are below its a sign to buy
- If the Green-8 EMA crosses or touches red candle then flips under the other EMAs & candles then it's time to sell
-If the Green-8 EMA crosses or touches green candle then flips above the other EMAs & candles then it's time to buy

- how far is the EMAs from the candle it'll show how strong the trend. combine this strategy with the stochastic oscillator & RSI to get the maximum benefit
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?