Arun_K_Bhaskar

Dynamic GANN Square Of 9 Bands

Dynamic GANN Square Of 9 Bands
Created on 3 Sept 2023

Adjust Increment Value:
 • Customize increment to match symbol and price characteristics for accuracy.

Green Line:
 • 200 EMA. Identifies trend direction; moves with the prevailing trend.

Red Lines:
 • Mark prominent reversal levels closer to the red range; ideal for mean reversion strategies.
 • Crossing red levels may indicate trend continuation to the next red level.

Grey Lines:
 • Show immediate target reversal levels; watch for potential reversals.

Key Features:
 • Levels are different from Standard Deviation Lines.
 • Levels remain fixed and parallel, unaffected by volatility.
 • Despite its dynamism, it can serve as a leading indicator, revealing potential trend changes.
 • Primarily designed for trend-following strategies.

Additional Tips:
 • Use additional confirmations
 • Manage predefined risk and quantity

Additional Resources:
GANN Square Of 9 Pivots:
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?