ProValueTrader

Trend Step - Trailing

ProValueTrader Uppdaterad   
Trend Step - Trailing Stop is a moving average-based trailing stop that moves in pre-defined steps. In this way, the user can set the number of pips/points they want the trailing to move in relation to the movements in the average. You can also see it as trend steps. Every step represents the trend movement.

Usage
Use it as a trailing stop or as a trend direction tool.


Disclaimer: No financial advice, only for educational/entertainment purposes.
Versionsinformation:
Minor changes
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?