LonesomeTheBlue

Higher Time Frame Chart Overlay

LonesomeTheBlue Wizard Uppdaterad   
Hello All,

This script gets OHLC values from any security and Higher/Same time frame you set, then creates the chart including last 10 candles. it shows Symbol name, Time Frame, Highest/Lowest level of last 10 candles and Close Price at the right side of the chart as well. Closing price text color changes by the real-time candle of the related symbol and time frame. The all this was made using the Tables in Pine and the chart location doesn't change even if you change the size of main chart window.

Almost everything can be change as you want. You can change/set:
- Colors of Body and Top/Bottom Wicks separately
- The Height of each Cell
- The Width of Body and Wicks
- The Background and Frame color
- Enable/disable Status Panel (if you disable Status Panel then only candle chart is shown)
- Location of Status Panel
- Text color and Text size
- The Background color of Status Panel


Some examples:

The info shown in Status Panel:

You can change The Height of each Cell and The Width of Body and Wicks

You can change colors:

You can change location of the chart:

If you add the script more than once then you can see the charts for different symbols and time frames: (This may slow down your chart)

If you right-click on the script and choose "Visual Order" => "Bring to front" then it will be better visually:

P.S. Using this script may slow down your chart, especially if you add it more than once


Enjoy!
Versionsinformation:
removed the drawings
Versionsinformation:
Precision for symbol close, highest/lowest values fixed
Versionsinformation:
Symbol is fixed to use active/current Symbol on the current by default. and added tooltip for it.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?