LucasZancheta

Moving Averages Convergence (Agulhada do Didi)

The script is based on a strategy developed by Odir “Didi” Aguiar called “Agulhada do Didi”.

It consists in the use of 3 moving averages:

SMA 3
SMA 8
SMA 21


Strategy:
When the averages come together, preferably they pass through a candle, there is a signal. The crossing of the short average (3) with the long average (21) provides us with a confirma-tion of the entry.

Buy:
The average of 3 periods comes out on top, 8 goes in the middle and 21 goes down.

Sell:
Average of 21 periods comes out on top, 8 in the middle and 3 down.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?