LonesomeTheBlue

Indicators Overlay

LonesomeTheBlue Wizard Uppdaterad   
Hello All,

This script shows the indicators in separate windows on the main chart. Included indicators are RSI , CCI , OBV, Stochastic , Money Flow Index, Average True Range and Chande Momentum Oscillator . indicator windows are located at the top or bottom of the chart according to last moves of the Closing price. Different colors are used for each indicator. Horizontal levels are shown as dashed line and label as well.

Using the options;
You can enable/disable the indicators you want to see or not
You can change source and length for each indicator
You can set window length. using this length indicator windows are located on the chart

After you added this indicator to your chart I recommend: right click on any of the indicator windows => "Visual Order" => "Bring to front" as seen screenshot below:

in this example only 3 indicators enabled and period is set as 80:

indicator windows moves to the top or bottom of the chart according to the close price:


P.S. if you want to see any other indicator in the options then leave a comment under the indicator ;)


Enjoy!
Release Notes:
Code improved.
Two new indicators added:
==> Chaikin Money Flow
==> Stochastic RSI
Release Notes:
Directional Movement Index (DMI) added.
Line Width option added for the indicator lines
3 Color options added
D line added for Stoch RSI
Release Notes:
"Different Colors for Indicators?" option added. if you enable it then all indicators are shown in different colors as seen:
Release Notes:
fixed max_bars_back issue.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?