Hedge_1

Yield Curve

Hedge_1 Uppdaterad   
This script tracks the U.S. 2Yr/10Yr Spread and uses inversions of the curve to predict recessions. Whenever a red arrow appear on the yield curve, expect a recession to begin within the next 2 years. Use this signal to either exit the market, or hedge current positions. Whenever a green arrow appears on the yield curve, expect a recession to have nearly ended. Use this signal to enter the market, or cut current hedges against a recession. (I may update this script in the future to better incorporate the effective federal funds rate into exit points, but for now I am satisfied with the results).
Versionsinformation:
This script tracks the U.S. 2Yr/10Yr Spread and uses inversions of the curve to predict recessions. Whenever a red arrow appear on the yield curve, expect a recession to begin within the next 2 years. Use this signal to either exit the market, or hedge current positions. Whenever a green arrow appears on the yield curve, expect a recession to have nearly ended. Use this signal to enter the market, or cut current hedges against a recession.
Versionsinformation:
There was a problem with time frames less than (All-Time) not showing specific exit/entry points. I have fixed the script to always specify an exit point at a yield curve inversion. This version is final and will likely not be further edited.
Versionsinformation:
Updated script to better reflect entry and exit points
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?