MrMoneyMaker81

Plot background depending on Index EMA 10 and EMA 20

This indicator gives the user an easy way to check the conditions of the market.
Up market should be good for breakout traders.
Down market should be good for breakdown shortsellers
The others should be good for pullback buyers.

This script automaticlly check which index should be used for the depending on which ticker is view. If no match is found indicator will use IXIC as reference.

The script works for Nordic and US stocks.
"OMXSPI"
"OBX"
"OMXSPI"
"OMXHPI"
"OMXCPI"
"IXIC"

It then alculated the EMA10 and EMA20 for the index and plots the background depending on 6 differnet conditions.

EMA10 below EMA20 and EMA10 and EMA20 is sloping down. //Down market
EMA10 above EMA20 and EMA10 and EMA20 is sloping up. //Up market
EMA10 below EMA20 and EMA10 sloping up and EMA20 is sloping down. //First indication by market to move up
EMA10 above EMA20 and EMA10 sloping down and EMA20 is sloping up. //First indication by market to move down
EMA10 below EMA20 and EMA10 sloping up and EMA20 is sloping up. //Possible MA cross over
EMA10 below EMA20 and EMA10 sloping down and EMA20 is sloping down. //Possible MA cross over

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?