LonesomeTheBlue

Higher High Lower Low Strategy (With Source Code)

LonesomeTheBlue Wizard Uppdaterad   
This script finds pivot highs and pivot lows then calculates higher highs & lower lows. And also it calculates support/resistance by using HH-HL-LL-LH points.

Generally HH and HL shows up-trend, LL and LH shows down-trend.

If price breaks resistance levels it means the trend is up or if price breaks support level it means the trend is down, so the script changes bar color blue or black. if there is up-trend then bar color is blue, or if down-trend then bar color is black. also as you can see support and resistance levels change dynamically.

If you use smaller numbers for left/right bars then it will be more sensitive.

source code of :
Versionsinformation:
upgraded to v4
added color options
Versionsinformation:
Lines are used instead of plot() for S/R levels
fix: right bar is used instead of left bar for the labels/lines (Thanks to @hankoman for the feedback)
Versionsinformation:
line style and line width options added

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?