simwai

Adaptive Fisherized CMF

simwai Uppdaterad   
Introduction
Heyo, here I made a normalized Chaikin Money Flow (CMF) indicator with Inverse Fisher Transform (IFT) and some smoothing techniques.
I had to normalize the indicator in order to fit it to the IFT range (-1 -> 1).

Moreover, the good old adaptive mode is also included in this indicator. It uses Ehlers superb dominant cycle techniques.
It also has divergence detection, several options for individualisation and doesn't repaint.

Usage
www.investopedia.com...haikinoscillator.asp

Signals
CMF above 0 => bullish market
CMF below 0 => bearish market
(You can also use the inner bands instead of the zero line, to make these signals more precise)

Bullish regular/hidden divergence => long
Bearish regular/hidden divergence => short

Enjoy guys!
PS: I really would like to hear some feedback of you.

Versionsinformation:
Reworked CMF calculation
Removed incompatible adaptive modes (Hilbert Transform and Median)
Removed Kalman filter, because it had somehow no impact on CMF.
Added option to disable divergence lines
Optimized divergence colors (light purple => bullish, dark purple => bearish)
Restructured input settings

Side Note:
Credits to
- @tista
- @blackcat1402
- @DasanC
- @cheatcountry

Ty guys for your inspiring scripts. In this script I took some code parts of you. Keep up that good work!
Versionsinformation:
Removed 34 as max length of Homodyne Discriminator

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?